1. Algemeen

 

 

 1. Dit reglement treedt in werking vanaf de publicatie op de website van Racing Polder. Wijzigingen kunnen enkel en alleen door het bestuur doorgevoerd worden. Het clubreglement wordt bij aanvang van elk nieuw seizoen steeds bijgewerkt.

   

 2. Het reglement is bekend bij en moet door ieder lid nageleefd worden.

   

 3. Het voetbalgebeuren in de K.V.V. is 100% vrijwillige basis en pure liefhebberij

   

 4. Er worden geen spelersvergoedingen betaald binnen de K.V.V.

   

   

   

  2. Het Bestuur

   

 1. Het kernbestuur bestaat uit een voorzitter (Jiri Van de Venne) en een secretaris (Glenn De Nys). Deze personen staan in voor het structureel en het financieel beleid van de club. Het kernbestuur wordt in haar taken bijgestaan door de kapitein, die verkozen wordt onder de spelers, treedt op als ondersteunend bestuurslid.

   

 2. Het bestuur heeft de taak over het financieel beleid van de club te waken. Deze taak wordt aangevuld met een verregaande bevoegdheid in het spelers-, trainings- en competitiebeleid. De kapitein kan geen financiële beslissingen nemen binnen de club, tenzij deze speler reeds van tevoren deel uitmaakte van het bestuur.

 

3. De Leden

 

 1.  Het bestuur beslist over de toelating van leden tot de club en stelt zodoende het maximum aantal leden vast. Door de betaling van het lidgeld is men aangesloten bij de club. Gelegenheidsspelers en testspelers worden niet als leden aanschouwd en zijn niet gedekt door de verzekering.

   

 2. Als lid van Racing Polder kan een speler deelnemen aan trainingen, oefenwedstrijden en tornooien. Meespelen in competitieverband is enkel mogelijk voor degenen die ingeschreven staan op de spelerslijst van de K.V.V.

   

 3. Voor oefenwedstrijden, competitiewedstrijden en tornooien wordt er een selectie doorgevoerd indien blijkt dat er teveel spelers zouden willen meedoen. Selecties van competitie- en oefenwedstrijden tellen maximaal 9 spelers. Dit aantal kan voor een tornooi hoger liggen. Competitiespelers krijgen bij deze activiteiten voorrang op reservespelers.

   

 4. Mededelingen aan leden in verband met trainingen, oefenwedstrijden, competitiewedstrijden, tornooien, betaling van het lidgeld, afgelastingen, enz. zullen via e-mail, in sms-bericht of op de website verkondigd worden.

   

   

  4. Het lidgeld

   

 1. Het lidgeld voor competitiespelers bedraagt 70,00euro per seizoen. Dit dient gestort te worden op rekeningnummer BE28 6528 4187 6220, het rekeningnummer van de club. Het lidgeld voor reservespelers bedraagt 35,00euro per seizoen.

   

 2. Het lidgeld dient te worden betaald vóór 1/8/2015, zon iet volgt er een boete van 2euro per week.

   

 3.  Terugbetaling van het lidgeld is niet mogelijk, behoudens bepaalde uitzonderingen. De terugbetaling kan bij het geven van een geldige reden toch nog overwogen worden na overleg binnen het bestuur. Daarnaast kunnen spelers die minder dan 5 competitiematchen in één seizoen gespeeld hebben in de competitie, op het einde van het seizoen 15 euro terugbetaald krijgen door de club.

   

 4. Bij elke inschrijving wordt dit Fair-Playreglement  voorgelegd en overlopen en zal steeds onderaan getekend moeten worden door de voorzitter, secretaris en speler.

   

  5. De uitrusting

   

 1. Voor het seizoen 2015-2016 beschikt Racing Polder over twee uitrustingen:

 • De hoofd uitrusting in Geel – Blauwe kleuren

 • Reserve uitrusting in Rood – Witte kleuren

   

 1. De uitrusting is eigendom van de club.

   

 2. Iedereen krijgt een vaste nummer toegewezen waarmee het seizoen gespeeld zal worden. Deze nummering wordt door het bestuur opgelegd kan je vinden op bijlage 1 van dit document.

   

 3. Er wordt zorg gedragen voor de uitrusting. Wordt deze beschadigd door nalatigheid, dan dient de waarde van het beschadigde object terugbetaald te worden.

   

 4. Voor schoenen dient de speler zelf in te staan. Er wordt wel gevraagd om met deftige zaalvoetbalschoenen te spelen, die geen strepen nalaten op de ondergrond van de zaal.  

   

  6. Wedstrijden

   

 1. Het seizoen start in week 37 van 2015. Onze thuiswedstrijden worden gespeeld in Sporthal Centrum in Kapellen, steeds met aftrap om 22.00u

   

 2. De kalender kan je vinden op www.racingpolder.tk. Wekelijks zullen er ook via mail of sms de nodige schikkingen getroffen worden.

   

 3. Voor en na de wedstrijd zijn er enkel ingeschreven leden toegelaten in de kleedkamer.

   

 4.  De spelers moeten ten laatste 30 minuten voor aanvang van een competitiematch aanwezig zijn, tenzij men verwittigd dat men later komt. Wees steeds tijdig op de afspraak dit is voor de eigen ploeg, de tegenstander en de wedstrijdleiding aangenaam.

   

  7. Fair Play

   

 1. Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistenten

   

 2. Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel

   

 3. Behandel alle voetballers gelijkwaardig en respecteer mede- en tegenspelers.

   

 4. Gebruikt geen fysiek-, mentaal of verbaal geweld. Onbehoorlijke taal of agressieve gebaren zijn uit den boze.

   

 5. Gedraag u waardig en behandel het materiaal met de grootste zorg, ook al is het niet het uwe.

   

 6. Wees er bewust van dat zaalvoetbal een teamsport is en dat iedereen die hieraan meedoet dit als hobby beschouwt. Doe er dus alles aan om blessures te vermijden, zowel bij tegen- als medestanders.

   

 7. Respecteer het clubbestuur en de kapitein, in het bijzonder de voorzitter en de secretaris.

   

 8. In geval van discussie tijdens de wedstrijd overlegt enkel de kapitein met de wedstrijdleiding.

   

  8. Het boetesysteem

   

 1.  Wanneer er een wedstrijd gepland is, dient men zijn aan- of afwezigheid minstens een dag op voorhand te melden, dit kan via mail, sms of gsm: Jiri 0485 08 59 05 of Glenn 0475 61 82 52. Bij nalatigheid zal er een boete van 2,00euro verhaald worden op de speler.

   

 2. Bij te laat komen zonder te verwittigen zal het bestuur ook een boete van 2 euro aanrekenen aan desbetreffende speler, tenzij er sprake is van een overmacht.

   

 3. Bij onsportief gedrag tegenover een tegenstander of wedstrijdleiding, zal de persoon 2,00euro moeten betalen. Wanneer er gevochten wordt, zal deze boete 10,00euro bedragen.

   

 4. Bij een gele kaart zal een boete van 2,00eur worden aangerekend. Bij een rode kaart zal deze boete 10,00eur betalen.

   

 5. Het geld van de opgelegde boetes wordt op het einde van het jaar besteed in uitrusting en/of materiaal.

   

 6. Bij niet-betalen van de boetes kan de speler uitgesloten worden van competitie of, indien het nodig is, uit de club gezet worden.

   

 7. Het bestuur heeft het recht om spelers te schorsen op grond van negatieve gedragingen zowel binnen als buiten de club. Bij een eerste maal zal er altijd een waarschuwing gegeven worden. Indien deze echter genegeerd wordt, zal het bestuur bij een tweede gebeuren de nodige ingrepen doen

   

 8. Het bestuur behoudt steeds het recht om boeten kwijt te schelden.